Novinky

14.05.2018 07:45
Inštitút akciovej spoločnosti, kedy sa do obchodného registra nezapisujú majitelia akcií, ktorí sú majiteľmi samotnej spoločnosti. Takýmto spôsobom sa možno „skryť“, pričom obchodný partner nemusí ani vedieť s kým v skutočnosti podniká.   Spôsobob „utajeného podnikania“ je zmluva o...
05.01.2018 07:00
Virtuálne sídlo čoraz viac využívajú aj spoločnosti na Slovensku. Hlavným dôvodom, prečo mať virtuálnu kanceláriu v Bratislave, je prestíž, ktoré toto mesto ponúka, viac pracovných a podnikateľských príležitostí ako zvyšok Slovenska a tým aj vyššiu pravdepodobnosť úspechu pri uzatváraní...
12.06.2017 07:00
O tom, že čaká podnikateľov zmena vo veci skladania základného imania pri prvozápise spoločnosti sa písalo  už mnoho. Najväčšia zmena sa týka toho, že základné imanie sa bude musieť v celom rozsahu splatiť na účet v banke. Inak povedané, podnikateľ nebude môcť podnikať formou obchodnej...
10.03.2017 07:30
Nezabudnite prispôsobiť dokumenty týkajúce sa akciových spoločností, spoločností s ručením obmedzeným, družstiev a to novému zákonu o korporáciách v Českej republike. Firmy majú povinnosť do konca júna prispôsobiť firemné listiny novému zákonu o korporáciách.   Ktoré dokumenty je...
01.02.2014 07:30
Akcie na majiteľa môžu po tomto dátume existovať a byť emitované len ako zaknihované, alebo ako imobilizovaný cenný papier.   Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR na svojej schôdzi 7. 5. 2013 schválila dlho pripravovaný a diskutovaný zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie...
04.04.2013 07:30
Mnoho podnikateľov rieši pri svojom podnikaní otázku „neviditeľnosti“. Iste, môžeme sa stretnúť i s prípadmi, kedy sa snaží „neviditeľne“ podnikať osoba, ktorej to zakazuje zákon, napríklad v prípade výkonu služby vo verejnom záujme (napríklad pracovný pomer v štátnej službe). Môže ísť ale aj o...
12.02.2013 07:00
Odkúpenie - Spoločnosti | SK sa zaoberá špeciálnym ekonomickým a právnym poradenstvom pre reštrukturalizácie a konkurzy firiem.   Naším hlavným poslaním je pomáhať firmám | spoločnostiam, ktoré sa ocitli v problémoch a hľadať najvhodnejšie riešenie efektívneho riadenia pre ďalšie obdobie,...
02.11.2012 07:30
  Štatutárny orgán bude viac zodpovedný za dlhy v s.r.o, alebo a.s. Experti z ministerstva spravodlivosti teraz spisujú novú legislatívu, ktorá vychádza dlhoročným prosbám veriteľov ústrety. "V návrhu nového zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách sa všeobecne kladie väčší dôraz na...
01.10.2011 07:00
Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným má niekoľko krokov. V tomto článku  stručne popíšeme založenie s.r.o. po roku 2009, teda po prijatí Eura. 1.     Najskôr je nutné spísať spoločenskú zmluvu (v prípade viacerých spoločníkov) , alebo zakladateľskú listinu u...