Zodpovednosť za škodu

02.11.2012 07:30

 

Štatutárny orgán bude viac zodpovedný za dlhy v s.r.o, alebo a.s.


Experti z ministerstva spravodlivosti teraz spisujú novú legislatívu, ktorá vychádza dlhoročným prosbám veriteľov ústrety. "V návrhu nového zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách sa všeobecne kladie väčší dôraz na zodpovednosť osoby, ktorá svojím konaním spoločnosť poškodila, a to predovšetkým vo vzťahu k veriteľom," hovorí hovorca rezortu.