Ekonomickým a právnym poradenstvom pre reštrukturalizácie a konkurzy firiem

12.02.2013 07:00Odkúpenie - Spoločnosti | SK sa zaoberá špeciálnym ekonomickým a právnym poradenstvom pre reštrukturalizácie a konkurzy firiem.

 
Naším hlavným poslaním je pomáhať firmám | spoločnostiam, ktoré sa ocitli v problémoch a hľadať najvhodnejšie riešenie efektívneho riadenia pre ďalšie obdobie, alebo vykonanie likvidácie a útlm ekonomických aktivít spoločnosti až do následnej likvidácie, prípadne konkurzu.

 
Využívame špeciality z odboru obchodného a občianskeho práva, máme expertov na konkurzné a konkurzné problematiku až po externý poradca na trestné právo, vďaka ktorým je možné predísť rizikám trestného konania vyplývajúcich z riadenia firmy.

 
Sme schopní Vám ponúknu riešenia, vedúce k optimalizáciou daní, rozloženie rizika a nové usporiadanie spoločností zabraňujúca straty majetku a to v prípade exekúcií, konkurzných konaní alebo vedených trestne právnych riadené.

 
Naším spoločným cieľom je predovšetkým zabezpečiť našim klientom bezpečné podnikanie zabraňujúce stratám až po sprostredkovaní prevzatia problematických firiem | spoločností a následné správy vedúce k ich likvidácii s plnou ochranou bývalých vlastníkov a štatutárnych orgánov.