Ekonomické a právne služby pre podnikateľov

 


Ste spoločníkom, alebo štatutárnym orgánom problémové spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo a.s.?

 

Na slovenskom trhu už niekoľko rokov pôsobí mnoho pokoutných podnikateľských subjektov, ktoré ponúkajú oddlženie formou prevodu zadĺženej spoločnosti na iný subjekt a to bez odbornej pomoci.Účtovníctvo a daňové poradenstvo sa rozhodlo v reakcii na neodbornou správu foriem poskytnúť legálnu alternatívu riešenia vášho problému.

 

 

V prípade, že považujete niektoré informácie či oznámenia za skutočne dôležité a zaujíma Vás viac? Môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zrieknutie sa právnej zodpovednosti

Tieto web stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o presnosť a úplnosť poskytnutých informácií, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame se za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).