Daňové a účtovné služby

 
Profesionálny prístup a Vaša spokojnosť je našou hlavnou prioritou. Výsledkom našej práce je spokojný zákazník, ktorý prenechal všetku starosť o svoje dane a účtovníctvo nám. Ponúkame Vám správne a bezchybne vedené účtovníctvo v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou.


Účtovníctvo - Sme pripravení Vám poskytnúť plný servis v oblasti účtovnej problematiky, rovnako ako v ďalších oblastiach informačného systému Vašej spoločnosti. Rovnako sme schopní zabezpečiť a ponúknuť služby pri zabezpečovaní finančného riadenia, likvidáciou obchodných spoločností apod.Ponúkame Vám našu spoluprácu najmä v nasledujúcej oblastiach:

     - účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové aj osobné konzultácie s našimi odborníkmi)
     - riešenie rozsiahlejších alebo špecifických účtovných problémov a zadaní (napríklad komplexný servis v oblasti podnikových kombinácií či kapitálových akvizícií)
     - spolupráca a konzultácie pri zostavovaní účtovných závierok
     - spolupráca v oblasti konsolidáciou
     - spolupráca v oblasti účtovnej metodiky
 

- ďalej ponúkame okrem iného tieto služby:

     - spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických i fyzických osôb
     - riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk
     - zatrieďovanie majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia nákladov jednotlivých častí majetku
     - detailné analýzy daňových rizík
     - riešenie daňovej optimalizácie

  

 

Dane  - zverte sa do rúk daňových expertov, ktorí Vám ponúkajú svoje skúsenosti a znalosti v plnej šírke daňovej sústavy

 

 

V prípade, že považujete niektoré informácie či oznámenia za skutočne dôležité a zaujíma Vás viac? Môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zrieknutie sa právnej zodpovednosti

Tieto web stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o presnosť a úplnosť poskytnutých informácií, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame se za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).